październik 2019

W dniu 3 października 2019 r. zapadł długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Frankowiczów”. To konsument decyduje, co jest dla niego korzystne: nieważność czy „odfrankowienie” kredytu ! Wprawdzie Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w ostatniej publikacji wskazywało  jedynie na „odfrankowienie”, a