Kredyt z WIBOR’em – jak nie dać się oszukiwać i drastycznie obniżyć raty?

Nieodpłatnie podejmujemy się oceny prawnej umowy kredytu złotowego z WIBOR’em ze wskazaniem optymalnej drogi dochodzenia roszczeń wobec banku (z podaniem możliwych do odzyskania kwot i wariantów procesu).

Dla kogo…

Jeżeli mają Państwo zawartą umowę kredytu opartego o stawkę WIBOR plus marża, to jesteście Państwo poszkodowani. Śmiało można powiedzieć, że dotyczy to wszystkich kredytobiorców, bo dopiero sprawy frankowe pozwoliły uświadomić wadliwy mechanizm także tej stawki stosowanej przez Banki, a także to, że skończyły się czasy, w których bank był nie do pokonania ze względu na uprzywilejowanie zarówno prawne, jak i mentalne. Warto zatem podjąć jak najszybsze kroki, by to zmienić. Każdy miesiąc zwłoki działa na Państwa szkodę.

Doświadczenie i skuteczność naszej Kancelarii

Kancelaria ,,Frydrykiewicz i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni” od 2018 r. reprezentuje Frankowiczów  w sporach z bankami.
Do tej pory skuteczność naszych działań jest 100-procentowa. W dużej mierze zawdzięczamy to bardzo dokładnemu przygotowaniu, analizowaniu wszystkich szczegółów odmiennych umów pod kątem ich abuzywności, tj. niedopuszczalnego charakteru; przede wszystkim od początku staliśmy na stanowisku, że umowy te były niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem polskim i europejskim. Bardzo szeroki wachlarz argumentów, indywidualne przygotowanie roszczenia, reagowanie na wszystkie zmiany w orzecznictwie (a z czego szczególnie jesteśmy dumni – kształtowania go), pozwala na pełną skuteczność i wygrywanie procesów. Teraz zaczynamy prowadzić sprawy Złotówkowiczów, bowiem także w ich umowach dostrzegliśmy wprowadzenie przez banki postanowień, które powodują ich jednostronnie uprzywilejowanie. Całe rozumowanie zatem jest pokłosiem doświadczeń wyniesionych z procesów frankowych.

Co można zyskać?

Przy umowie opartej na oprocentowaniu stawką WIBOR plus marża, można uzyskać:
wyeliminowanie oprocentowania stawką WIBOR (obecnie WIBOR 3M – 6,95%, WIBOR 6M – 6,99%), a co za tym idzie: zmniejszenie rat o całą wartość tego składnika

Przykład: W przypadku kredytu na 450.000 zł na 25 lat przy obecnej wysokości stawki WIBOR 3M, która wynosi 6,95%, oprocentowanie przy średniej stosowanej przez Banki marży 2% – oprocentowanie wynosi 8,95%. Po wyeliminowaniu nieprawidłowej stawki WIBOR, jak nietrudno policzyć, oprocentowanie kredytu spada z 8,95% do wysokości samej marży, czyli zaledwie 2% (oczywiście w zależności banku i kwoty marża ta może wynosić od 1% do 3,5%).

Oznacza to, że rata kredytu zmieni się z kwoty …………… na kwotę ……………….

W konsekwencji spłacimy do banku o wiele mniejszą kwotę i w o wiele szybszym tempie będzie malał nam kapitał do spłaty. W sumie oddamy bankowi pieniądze mniejsze, w zależności od tego, jak będzie kształtował się w przyszłości WIBOR (a po jego usunięciu z systemu prawnego wskaźnik, który go zastąpi, tj. WIRON), o nawet kilkaset tysięcy. Można to podać precyzyjnie na historycznych danych, czyli za lata np. 2018 – 2023.

Możliwe są rozwiązania dalej idące, a mianowicie zwrot już zapłaconych rat w części, w jakiej stanowiły oprocentowanie kredytu stawką WIBOR

Ile to kosztuje?

– wpis od pozwu (opłata sądowa)
to jedynie stała kwota: 1000 zł (dla osób w trudnej sytuacji możliwe jest zwolnienie od kosztów sądowych), który zostaje zwrócony w przypadku wygrania procesu,
– wynagrodzenie kancelarii
zależne od rezultatu, tj. konkretnego wyniku finansowego dla kredytobiorcy (zazwyczaj od 8 do 15% uzyskanej korzyści, czyli od sumy zwróconej przez bank oraz zryczałtowanej kwoty uśrednionych korzyści zmiany oprocentowania na przyszłość),
– niezależna od rezultatu kwota wstępna  3000 zł – 6000 zł netto za poprowadzenie sprawy w obu instancjach.

Ile to trwa?

Ostatni proces Kancelarii z bankiem trwał do prawomocnego wyroku II instancji- 1,5 roku.

Nie chodzi tylko o pieniądze…

Proceder uprawiany przez banki był oparty na nieuczciwych regułach umownych. Lobby bankowe nie tylko usiłowało wpłynąć i wpływało na legislację (zmiany w prawe bankowym), ale także na negatywny odbiór społeczny osób domagających się uczciwych i przejrzystych reguł stosowanych wobec konsumentów – kredytobiorców. Wygrany proces prowadzi do przywrócenia elementarnej sprawiedliwości i równowagi stron lub nawet sankcji wobec Banku, za stosowanie reguł, które dawały bankowi dodatkowy zarobek, ukryty w stawce WIBOR, na który posiadał lub mógł posiadać wpływ w odróżnieniu od kredytobiorcy.