Image Alt

Nasz zespół

Eksperci w wielu dziedzinach

Profesjonaliści z bogatą i aktualną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.
Igor Frydrykiewicz
Adwokat

Obsługa podmiotów gospodarczych i administracji publicznej, dochodzenie odszkodowań za szkody powypadkowe i medyczne, prawo autorskie i prasowe, obsługa jednostek sektora finansów publicznych. Procesy cywilne, gospodarcze i karne.

Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz
Adwokat

Sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, karne, obsługa podmiotów gospodarczych, prawo ochrony środowiska, obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Tadeusz Mażewski
Radca Prawny

Prawo nieruchomości, prawo spółek handlowych, prawo samorządowe.

Joanna Frydrykiewicz
Adwokat

Dochodzenie odszkodowań, gospodarowanie nieruchomościami, prawo spadkowe i rodzinne, ochrona lokatorów i mieszkaniowego zasobu gmin, ochrona dóbr osobistych, prawo karne. Reprezentacja w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych, obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Michał Wolski
Adwokat

Obsługa jednostek sektora finansów publicznych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach przed sądami pracy.

Anna Sienkiewicz
Adwokat

Obsługa podmiotów zagranicznych, prawo spółek handlowych, prawo samorządowe, prawo rzeczowe, ochrona dóbr osobistych, prawo karne.

Magdalena Jatczak
Adwokat

Zamówienia publiczne, obsługa prawna inwestycji, prawo samorządowe, prawo rodzinne i spadkowe, prawo karne.

Aleksandra Cetner
Kierownik sekretariatu

Sprawy organizacyjne i administracyjne kancelarii.